Na co si dát pozor při koupi pozemku?

19.12.2016 | Jak na koupi nemovitosti | Admin 1

 

Právě začalo období, kdy jdou pozemky na dračku. Možná i vy sháníte pozemek, abyste mohli na jaře začít s výstavbou rodinného domu. Na co se zaměřit při jeho koupi? A na co se ptát prodejců, abyste nebyli podvedeni? To se dozvíte v dnešním článku.

 

Účel pozemku

Kupujete-li pozemek za účelem výstavby, zjistěte si, je-li pozemek skutečně stavební.

Takový pozemek musí být zařazen v územním plánu do zastavitelné oblasti s charakterem stavebního pozemku. Tuto informaci zjistíte nahlédnutním do platného územního plánu. Zde se dozvíte i to, co lze na daném pozemku stavět, jaká je jeho zastavitelnost, jaký je předepsaný sklon střechy apod.

Ochranná pásma, záplavové oblasti a další limity pozemku najdete v územním plánu a jeho grafické části. Pokud nedohledáte územní plány v plném znění na webových stránkách obecních či stavebních úřadů, získáte je na úřadě osobně.

Základní informace je možné zjistit také z výpisu z katastru nemovitostí - list vlastnictví. 

Chcete-li mít jistotu, že na daném pozemku je možná výstavba např. rodinného domu, pak vyplňte žádost o územně plánovací informaci, přiložte jednoduchý půdorys domu, pohledy a umístění domu na pozemku. Vyplněnou žádost předejte na patřičný stavební úřad, jenž vám dá písemné vyjádření, je-li možné plány realizovat.

Pro komunikaci s katastrálním úřadem budete potřebovat vědět, pod jaké katastrální území nemovitost spadá a jaké má parcelní číslo.

 

Právní stav pozemku

Jde o takovou informaci, která napoví, že daná nemovitost je bez právní vady. Právní stav nemovitosti lze zjistit opět na katastrálním úřadě v listu vlastnictví nebo v Czechpoint.

Osoba, která pozemek nabízí, by se měla prokázat jako vlastník pozemku, případně předložit plnou moc (nebo zprostředkovatelskou smlouvu) k prodeji, zastupuje-li prodávající stranu.

Ohlídejte si také, jestli na pozemku nejsou jakákoliv omezení. Zejména pak věcná břemena, zástavní nebo předkupní právo či právo stavby. 

 

Přístupová cesta

Pokud k pozemku vede přístupová cesta, dejte pozor na to, jestli jí po koupi pozemku budete moci využívat. Jestliže příjezdová cesta není zapsána v listu vlastnictví, pak si zjistěte, jestli existuje jiná možnost přístupu k pozemku (např. přes sousední pozemek) a za jakých okolností je možné této varianty využít. Občas se totiž stává, že se sousedem není jednoduchá domluva. V takové situaci je vhodná poohlédnout se po jiném pozemku.

 

Inženýrské sítě

Již při samotné prohlídce pozemku prozkoumejte, jestli je pozemek zasíťován, zda je napojen na kanalizaci a vodovod, jestli je zde zdroj elektrické energie, plynový přívod a v neposlední řadě i signál mobilního telefonu a internetové pokrytí.

Jestliže sítě nejsou vyvedeny na kraj pozemku a nejsou ani jinde v ulici, pak nejsou zkolaudovány. Na patřičném stavebním úřadě si ověřte, kdy je předpokládaná výstavba a kolaudace. Jedině zde vám poskytnou relevantní informace.

Jestliže sítě nejsou vyvedeny na kraj pozemku, ale jsou vedeny v ulici, pak nezbývá nic jiného, než sítě přivést k pozemku pomocí přípojky. Tato varianta je však časově (zhruba 6 měsíců), ale také finančně (až do výše desítek tisíc korun) náročná. Navíc není jistota, že dostanete souhlas od poskytovatele sítí vzhledem k nedostatečné kapacitě stávající trafostanice a vy tak ke všem nákladům budete muset vybudovat i novou trafostanici.

U veřejného osvětlení v nově vybudovaných částech se můžete setkat s tím, že veřejné osvětlení je v plánu až od určitého počtu obyvatel. Tedy pokud nechcete čekat, až se do tohoto místa nastěhuje více obyvatel, abyste na ulici měli osvětlení, pak uvažujte nad koupí jiného pozemku.

 

Geologický, hydrogeologický a radonový průzkum

Pakliže již máte pozemek koupený a potřebujete udělat tyto průzkumy pro stavební povolení, což je ostatně možné i pro své potřeby před výstavbou, informace opět získáte na stavebním úřadě. Případně pokud jsou v okolí rozestavěné novostavby, jejich majitelé vám také mohou tyto informace, jenž jsou stejné pro celou lokalitu, poskytnout.

 

 

Pomohl vám člának?