Předejděte nechtěnému úniku tepla z vašeho domova díky předsazené montáži oken

25.04.2018 | Stavba, rekonstrukce, zahrada | Admin 1

Když přijde řeč na únik tepla z domova, většina lidí si myslí, že je to díky nekvalitním oknům. Pravdou však je, že hlavní příčina je již v samotné instalaci oken. Moderní technologie jdou naštěstí kupředu a na trhu je nepřeberné množství způsobů montáží. Jednou z nich je předsazená montáž oken, která nabízí řadu výhod.

V čem spočívá předsazená montáž oken oproti běžné montáži?

Při klasické instalaci oken na montážní pěnu při špatném provedení často dochází k tomu, že do pěny pronikne voda. To má za následek poničení izolace a mnohdy i poničení samotné fasády. V konečném důsledku také tvorbu plísní.

Na druhé straně u certifikované předsazené montáže oken, kde princip spočívá v osazení okna do rámu Ergo Plus, přičemž je okno olepené parotěsnou a paropropustnou páskou, nehrozí, že by docházelo k podobným problémům jako u běžné metody montáže oken.

 

Jaké jsou výhody systému předsazené montáže oken?

Mezi hlavní výhody předsazené montáže oken Ergo Plus patří bezesporu doba montáže. U jednoho okna montáž včetně příprav (olepení páskou, osazení do rámu, osazení do otvoru) zabere do 60 minut. Pokud necháváte osadit více oken, díky krátké době montáže klesnou také náklady na samotnou práci a tím pádem vás díky této metodě celý úkon vyjde podstatně levněji. A to nejen z hlediska samotné doby instalace, ale především také kvůli kvalitě samotného procesu, kdy se nikam nedostane voda.

Kvůli tomu, že se při montáži nepoužívá žádná pěna, je možné okna montovat i pod bodem mrazu, což při běžné montáži není možné a vy tak musíte čekat, než se venku oteplí.

Díky nízkému součiniteli tepelné vodivosti ( 0,015 W/m*K) zabráníte úniku tepla a snížíte spotřebu energie.

Pro více informací a případné nacenění se obraťte na odborníky.