6 důvodů, proč nepodceňovat pojištění

28.11.2016 | Finance a pojištění | Admin 1

 

Nejen při koupi, ale také při pronájmu bytu nebo domu je důležité, aby nemovitost byla pojištěná. V dnešní době je pojištění stále ještě podceňováno a při nenadálých událostech dochází k nemilým překvapením. Pokud ještě nejste přesvědčeni, jestli si pojištění zařídit, čtěte dále.

 

1. Vyvarujte se opětovanému investování prostředků

Již od pradávna katastrofy postihují lidstvo. Zatímco v dřívějších dobách byla obydlí i jejich vybavení jednoduchá, postupem času se zvýšily nejen jejich hodnoty. S tím je také úzce spjatá potřeba pojištění majetku. Pokud tedy poškozený nemá sjednané pojištění, musí do nového vybavení investovat znovu své prostředky.

 

2. Ochrana před živelnými pohromami

Domácnosti díky pojištění mohou být chráněné před vlivem živelných pohrom (povodeň, požár), krádeží, havárií (lom trubky), ale také před úmyslným poškozením.

 

3. Pojištění cenných předmětů

Pojistné je plněno dle sjednaného pojištění a ve sjednané výši. Je důležité uvědomit si možná rizika, jako je záplavové území nebo místo s možným sesuvem půdy.

Jestliže je v nemovitosti dražší vybavení - cenné sbírky, obrazy, drahé IT vybavení atd., pak se určitě vyplatí uzavřít dodatečné pojištění.

K pojištění domácnosti je možné sjednat i pojištění občana pro ČR a EU.

 

 

„Prakticky lze říct, že se pojištění vztahuje na vše, co by vypadlo z domu při jeho otočení vzhůru nohama.”, vysvětluje Lucie Babišová, specialista na finance v Olomouckém kraji.

 

 

4. Výběr individuálního pojištění

Vybrat můžete pojištění nemovitosti, pojištění domácnosti, odpovědnost majitele, odpovědnost nájemníka a odpovědnost z držby nemovitosti.

Pojištění se vztahuje na byty, domy, budovy, případně i rekreační objekty či nebytové prostory v osobním vlastnictví pojistníka (garáž). V případě rozestavěné nemovitosti lze do pojištění zahrnout stavební materiál, stavební nářadí a stroje ke stavbě, údržbě či rekonstrukci předmětné budovy.

Je také možné sjednat připojištění vedlejších staveb, oplocení, které kryje ztrátu stavebního materiálu, strojů a stavebních součástí.

 

5. Ochrana pro pronajímatele

V tomto případě by si měl pronajímatel sjednat pojištění nejen nemovitosti, ale také vybavení, pokud byt či dům pronajímá.

Jestliže teprve zvažujete koupi nemovitosti za účelem pronájmu, podívejte se také, jak je to s hypotékou v takovém případě.

 

6. Ochrana pro nájemníky

Nájemník v pronajatém bytě by měl mít sjednané minimálně pojištění odpovědnosti.

Pronajímatel může nájemci doporučit pojištění předmětů, které si nájemník do bytu přinese a kvůli kterým by mohlo dojít ke škodě na majetku či zdraví sousedů.

Ideální je všechny tyto podmínky zakomponovat do nájemní smlouvy.

 

Výluky z pojištění

Pojištění domácnosti se nevztahuje na pojištění nemovitosti a naopak. Jedná se o dvě různá pojištění. Jsou tedy předem dané výluky, které pojištění nekryje.

Budova v záplavové zóně - takovou nemovitost pojišťovna nepojistí  na riziko záplavy nebo pojistí, ale za velmi vysoké pojistné.  

Pokud praskne trubka v bytě a dojde k vytopení sousedů, škoda bude uhrazena z pojistky domácnosti.

Jestliže utržená část střechy/okap vlivem silného větru rozbije okno, škoda bude hrazena z pojištění nemovitosti – pojištění domácnosti se na toto již nevztahuje.

 

 

Líbil se vám člának?