Co dělat, když dojde k vytopení bytu?

30.11.2016 | Finance a pojištění | Tipy, rady, trendy | Admin 1

Může se to týkat kohokoliv z nás, ať už bydlíme ve svém bytě nebo v nájmu. Výhodu mohou mít relativně ti, kteří žijí v posledním patře obytného domu. Řeč je samozřejmě o vytopení bytu. Jak postupovat, jestliže jsme byli vytopeni nebo jsme sami někoho vytopili?

 

Vše pořádně zdokumentujte

Je důležité si vše řádně vyfotografovat, abyste mohli uplatňovat škody na sousedovi, který vás vytopil. Případně na pojišťovně, jestliže jste naopak vy vytopili sousedy. Předpokladem nahlášení škodné události na pojišťovně je samozřejmě nutné mít sjednané vhodné pojištění.

 

Povinnosti ze strany osoby, která zavinila vytopení

Ten, kdo způsobí vytopení jiného bytu, je povinen jej vrátit do původního stavu. To znamená, že v bytě musí odstranit vzniklé problémy. V tomto případě vodu, poničené zdi, stropy, zničené zařízení bytu atd. Může tak učit sám, případně se obrátit na odborníka. Veškeré náklady, které vzniknou s odstraňováním škod, je povinen uhradit ten, jehož vinou došlo k vytopení bytu.

 

Uhrazení vzniklých škod

Existuje pojištění odpovědnosti, které ve většině případů zahrnuje i vytopení sousedů (vždy se raději informujte v konkrétní pojišťovně). Jestliže má viník sjednané toto pojištění, pak je možné uhradit náklady z této pojistky.

Pakliže má vytopený sjednané pojištění domácnosti vztahující se na vytopení a viník nemá sjednané pojištění žádné, pak je možné nahlásit událost na pojišťovně vytopeného, která ji prozkoumá a v případě uznání pojistné události bude následně vymáhat uhrazení částky na viníkovi.  

Pokud ani jedna ze stran nemá sjednané pojištění, pak záleží na domluvě jednotlivých stran, jakým způsobem dojde k odstranění škod a finančnímu vyrovnání. Je vhodné sepsat písemnou dohodu, kde se uvedou veškeré informace včetně uvedení obou zúčastněných, adresy, kde došlo k vytopení, jakým způsobem dojde k odstranění škod a jak se strany vyrovnají. Dohodu je vhodné opatřit fotografiemi, aby nedošlo ke zbytečným sporům. Samozřejmostí jsou podpisy obou zúčastněných.

 

Jak dlouho má viník na odstranění škod?

Viník má od vzniku události 30 dní na to, aby dal veškeré škody do pořádku. Existuje však výjimka v případě, kdy se viník s poškozeným dohodnou na jiném termínu.

 

Když viník odmítá napravit škody

Jestliže viník bez udání důvodu nenapraví vzniklé škody, je poškozený oprávněn po 30 dnech sám sjednat opravu. Vzniklé náklady pak může vymáhat po viníkovi.

V rámci dobrých vztahů je dobré viníka informovat o plánované opravě a její cenové hladině. Ideálně písemnou formou.

Pokud viník odmítá proplacení nákladů za opravu, pak může vytopený podat žalobu, jejíž předmětem bude vymáhání škody na sousedovi.

 

Rada na závěr: Předejděte zbytečným komplikacím při nepříznivých situacích a sjednejte si co nejdříve pojištění. Vyplatí se to. 

Abyste nemuseli složitě hledat jinde, připravili jsme pro vás sekci, kde můžete pohodlně hledat firmy, které vám pomohou nejen s pojištěním, ale se vším, co se může hodit při stěhování nebo po něm. 

 

 

Líbil se vám člának?